C# , HTML VE SQL HEPSİ BURADA

9 Nisan 2016 Cumartesi

C# İLK ÖRNEK

1.Visual Studio'yu başlatın.
2.Menü çubuğunda Dosya, Yeni, Proje seçimini yapın.
3.Yeni Proje iletişim kutusu açılır.
4.Yüklü alanını genişletin, Şablonlar alanını genişletin, Visual C# alanını genişletin ve ardından Konsol Uygulaması'nı seçin.
5.Ad kutusuna projeniz için bir ad yazın ve sonra Tamam düğmesini seçin.
Yeni proje, Çözüm Gezgini'nde görünür.
6.Program.cs öğesi Kod Düzenleyicisi'nde açılmıyorsa Program.cs için Çözüm Gezgini içindeki kısayol menüsünü açın ve Kodu Görüntüleöğesini seçin.
Program.cs içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin.
// Bir Merhaba Dünya! program içinde C#.
using System;
namespace Merhaba dunya
{
  class Merhaba
  {
    static void Main() 
    {
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

      
      Console.WriteLine("Cikmak için bir tuşa basiniz");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

7 Nisan 2016 Perşembe

AKIŞ DİYAGRAMİ ÖRNEKLERC# AKIŞ DİYAGRAMI VE ŞEKİLLERİ

Akış Diyagramı 
Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış diyagramları, yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan ilişkilerini belirler. Akış diyagramlarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin oklar ile gösterilmesidir.
Akış Diyagramı Şekilleri


C# ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Örnek: Örneğimiz bir öğrencinin evden çıkıp okula giderken izleyeceği yolu ve okula girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.
 Çözüm: 
• Evden dışarıya çık.
• Otobüs durağına yürü. 15
• Durakta gideceğin yöndeki otobüsü bekle .
• Otobüsün geldiğinde otobüse bin . • Biletini bilet kumbarasına at.
• İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü.
• İneceğini belirten ikaz lambasına bas . • Otobüs durunca in. • Okula doğru yürü.
• Okul giriş kapısından içeriye gir.
• Sınıf arkadaşlarınla selamlaş.
• Sırana otur.
• Öğretmenin gelmesini bekle.

2.Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması
Çözüm:
 A1 : Birinci sayıyı gir.
A2 : İkinci sayıyı gir.
A3 : İki sayının toplamını yap .
A4 : Toplamın değerini yaz.
A5 : Bitir.

Sözcüklerin ortaya çıkaracağı yanlış anlamaların ortadan kaldırmak amacıyla semboller ve matematik dilini gerektiren bazı kısaltmalar kullanmak daha uygun olacaktır.
Bu açıklamaya göre yukardaki örnekleri tekrar yapalım.

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması
Çözüm: 
Birinci sayı için X ,İkinci sayı için Y ,Toplam adı için Z kullanılırsa :
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
 A4 :Z’yi yaz.
A5 :Bitir. 

C# ALGORİTMA

 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI
1.Algoritma Yazım Aşamaları
 Algoritma*  verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.
 2.Problemi Tanımlama
 Her şeyden önce çözülecek problem tam olarak anlaşılmalıdır. Bu adımda yapılacak en ufak bir hata daha sonraki adımların yeni baştan yapılmasını gerektirebilir. Problemin tanımı yapılırken var olan bilgiler, anlamları ve birbirleri ile ilişkileri tanımlanmalıdır. Daha sonra istenilenler belirlenmeli ve bunların var olan bilgiler ile ilişkileri öğrenilmelidir. Son olarak yapılacak işlemler belirlenir. Mümkün ise örnek veriler ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir. *Algoritma kelimesi, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi isimli Türk matematikçinin adından gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır.
ARAŞTIRMA AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ
Problemi Geliştirme 
Problem tanımını tam olarak yaptıktan sonra çözüm için yol aramak gerekir. Genellikle bir problemin birden fazla çözüm yolu olabilir. Bunlardan en uygunu seçilmeye çalışılır. Problem ne kadar karışık olursa olsun, alt birimlere bölünür. Her birimin çözümü ayrı ayrı yapılır. Bu yapılırken birimler arası ilişki sürekli olarak korunur.
 Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme) 
Sonuçların dış ortama, dolayısıyla insana aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır. Programcı program çıktısı olarak almak istediği dökümün biçimini tasarlar. Bir döküm biçimi tasarlanırken anlaşılır ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle programa, çözdüğü soruna ilişkin bazı verilerin dışarıdan verilmesi gerekir.
 Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma) 
Algoritma geliştirildikten sonra daha iyi anlaşılabilir olması ve programlama dillerine aktarımı daha kolay olması nedeniyle, prototip hâline getirilir. Böylece sorunun çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir.
 Çözümü Deneme 
Algoritma yazıldıktan sonra sonuçları daha önceden bilinen veriler girilerek eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırılır. Algoritmanın doğruluğu kontrol edilir.
 Çözümü Geliştirme 
Bu aşamada doğruluğu kontrol edilmiş çözümün tekrar edilen blokların daha kısa yoldan sonuca ulaşılması durumları gözden geçirilir.
Oluşabilecek Hatalar
 Hazırlanan algoritmalarda en sık karşılaşılan hatalar mantık hatalarından oluşmaktadır. Mantık hataları ise problemin çözüm adımları belirlenirken yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan hatalardır.

HTML DİLİNİN İDE'Sİ ADOBE DREAMWEAVER

İlkönce Dreamweaver'ın ne olduğundan bahsedelim . 
Dreamweaver Nedir ? 
Dreamweaver; İlk olarak Macromedia şirketinin ürettiği, daha sonra Adobe şirketinin Macromedia'yı satın almasından dolayı adı Adobe Dreamweaver olarak değişen bir web sayfası geliştirme, kodlama yazılımıdır.
Dreamweaver Ne İşe Yarar ?
Dreamweaver bahsettiğimiz gibi, bir web sayfası tasarlanması ve kodlanmasına yarayan bir programdır.
Dreamweaver ile neler yapabiliriz ; 
1. Web Sayfalari 
2. Web Uygulamari 
3. Çeşitli Hakkında (Program Hakkında) dosyaları v.b. birçok uygulama düzenleyebilirsiniz. 
Dreamweaver Programinin İçeriği Nedir ? 
Menu Bar (Menüler);
Her programda olduğu gibi Dreamweaver'da da ust barda menüler vardır. Programda yapılabilecek herşey bu menulerde mevcuttur.
File Menüsü(Dosyalar);
Dosya işlemlerinin yapıldığı menüdür. Yeni bir sayfa oluşturmak,kaydetmek,varolan dosyayı açmak gibi işlemler yapılır.
Edit Menüsü;
Döküman ile ilgili menüdür. Kopyala,yapıştır,tümünü seç,bul ve değiştir gibi işlemlerin yanısıra Dreamweaver'in genel özelliklerini değiştirmek için kullanabiliriz.
View Menüsü(Görünümler);
Çalışma sayfasının görünümünü düzenler. Sanal ızgara, cetvel, kenarlıklar gibi yardımcı öğelerin kullanılabilmesini sağlar.
Insert Menüsü(Eklemeler);
Sayfaya nesne eklemek için kullanılır. Objects penceresinin menü şekline getirilmiş halidir.
Modify Menüsü(Özel Değişiklikler);
Sayfalarda varolan elemanlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu değişiklikler;kütüphane, çerçeve ayarları, katmanlar, sayfa özellikleri v.b.
Text Menüsü(Yazilar);
Sayfadaki karaktersel ifadelerin düzenlenmesini sağlayan menüdür. Bu düzenlemelerden bazıları;imla denetleyicisi (ingilizce), yazıya ait font, renk, stiller v.b. dir.
Commands Menüsü(Yapılacak İşlemler);
Sürekli tekrarlanan işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak için kullnılır. Bu menü ile bir emir listesi oluşturabilir, düzenleyebiliriz.
Site Menüsü;
Dreamweaver ile yapılan sayfalar birbirinden bağımsızdır. Bunları bir sihirbaz ile düzenleyip site haline getirebiliriz. Böylece sayfalar arası bağlantılar kontrol altına alınabilir.
Window Menüsü(Pencereler);
Programda varolan paletleri açıp gizlemek için kullanılır.
Help Menüsü(Yardim):

Programa ait yardım menüsüdür. Ayrıca Dreamweaver ile ilgili internet bağlantıları yer almaktadır
Dreamweaver ile yaratılabilecek dosya türleri ; PHP , ASP VBScript , CSS , CouldFusion , HTML , JavaScript , XML v.b. 

VİSUAL STUDİO ÖZELLİKLERİ

Kod Editörü
Visual Studio, herhangi bir diğer IDE gibi, sözdizimi vurgulama ve kod tamamlama destekleyen sadece değişkenler, fonksiyonlar ve yöntemler değil, aynı zamanda döngüler ve sorgular gibi dil yapıları için IntelliSense kullanan bir kod editörü içerir. İntelliSense, web site ve uygulamaları geliştirirken dahil edilen diller ile beraber XML, CSS ve JavaScript desteklemektedir. Otomatik tamamlama önerileri, modsuz bir liste kutusu içerisinde, kod editörü üzerinde açılır.

Visual Studio kod editörü aynı zamanda hızlı navigasyon için kod ayarı yer imleri destekler. Diğer seyir yardımcıları, çöken kod blokları ve artımlı aramaya ek olarak normal metin arama ve regex arama içerir. Kod editörü aynı zamanda bir çoklu öğe panosu ve bir görev listesi içerir. Kod editörü ayrıca, tekrarlanan kod için kaydedilen ve üzerinde çalışılan proje içerisine yerleştirilebilen, kod parçacıklarını destekler.

Visual Studio arka plan derleme özelliği de içerir (artımlı derleme olarak da bilinir). Kod yazılırken, sözdizimi ve derleme hataları hakkında geri bildirim sağlayabilmek için (bu hataların altı kızmızı ile işaretlenir) Visual Studio arka planda derleme yapar.

Hata Ayıklayıcı (Debugger)
Visual Studio hem kaynak-seviyesi hem de makine-seviyesinde çalışan bir hata ayıklayıcı içerir. Bu, yönetilen kodun yanı sıra yerel kod olarak da çalışır ve Visual Studio tarafından desteklenen herhangi bir dilde yazılmış hata ayıklayıcı uygulamaları için de kullanılabilir. Buna ek olarak, çalışan süreçlere bağlanabilir ve bu süreçleri gözlemleyerek hata ayıklama yapabilir. Çalışan süreç için kaynak kodu erişilebilir ise, bu kodu çalışır olarak görüntüler. Kaynak kodu erişilebilir değilse, "sökme" gösterilir. Hata ayıklayıcı ayrıca, bellek dökümleri oluşturarak, daha sonra işlem yapmak için ayırabilir.

Hata ayıklayıcı, kırılma noktası ayarına izin verir (yürütme, belli bir pozisyonda geçici olarak durdurulabilir) ve izler (yürütme ilerledikçe, değişkenlerin değerlerini takip eder)

Tasarımcı (Designer)
Visual Studio uygulamaları geliştirme. yardımcı olmak için bir dizi görsel tasarımcı içerir. Bu araçlar şunlardır:

Windows Form Tasarımcısı (Windows Form Designer)[değiştir | kaynağı değiştir]
Windows Forms tasarımcısı Windows Forms kullanarak GUI uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Plan, diğer konteynerler içerisinde kontrollerin barındırılarak ya da formun yan tarafında kilitlenerek kontrol edilebilir. Veri görüntüleyen kontroller (metin kutusu, liste kutusu, ızgara görünümü, vb gibi), veri tabanları veya sorgular gibi veri kaynaklarına bağlı olabilir.

WPF Tasarımcısı (WPF Designer)
WPF Tasarımcısı, kod adı Cider, Visual Studio 2008 ile tanıtıldı. Windows Forms tasarımcısı gibi sürükle ve bırak metaforunu destekler. Windows Presentation Foundation'ı hedefleyen yazar kullanıcı arayüzleri için kullanılır. Veri bağlama ve otomatik düzen yönetimi de dahil olmak üzere tüm WPF işlevlerini destekler.

Web Tasarımcısı/Geliştirme (Web Designer/Development)
Visual Studio ayrıca, bir web-site editörü içerir, bu şekilde kişilerin sürükle ve bırak parçacığıyla web sitesi yazmasına olanak tanır. ASP.NET uygulamaları için kullanılır, ayrıca HTML, CSS ve JavaScript destekler. ASP.NET kodu ile bağlantı için bir "kod-arkası" modeli kullanır.

Sınıf Tasarımcısı (Class Designer)
Sınıf tasarımcısı, sınıfların, UML modelleme kullanılarak, yazılması ve düzenlenmesine olanak sağlar. C# ve VB.NET kodlarının ana hatlarını, sınıflar ve metotları için yaratabilir.

Veri Tasarımcısı (Data Designer)
Veri tasarımcısı yazdığınız tabloları grafiksel olarak, birincil ve yabancı anahtarlar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere, veritabanı şemaları düzenlemek için kullanılabilir.

Eşleştirme Tasarımcısı (Mapping Designer)
Visual Studio 2008'den itibaren, eşleştirme tasarımcısı "LINQ to SQL" tarafından, verileri içeren veritabanı şemaları ve sınıflar arasında eşleştirmeyi tasarlamak için kullanılır.