7 Nisan 2016 Perşembe

C# DİLİNDE ÇALİŞABİLMEK İÇİN .NET FRAMEWORK

C# programları, ortak dil çalışma zamanı modülü (CLR) olarak adlandırılan sanal yürütme sisteminin ve birleştirilmiş sınıf kitaplıkları kümesinin dahil olduğu, Windows'un tümleşik bir bileşeni olan .NET Framework üzerinde çalışır.CLR, Microsoft'un ortak dil altyapısının (CLI) kurumsal uygulamasına yönelik, diller ve kitaplıkların birlikte sorunsuz çalıştığı yürütme ve geliştirme ortamları oluşturmak için temel olan uluslararası bir standart uygulamasıdır.
C# ile yazılmış kaynak kodu CLI belirtimine uyan bir ara dile (IL) derlenir.IL kodu ve bit eşlemler ve dizeler gibi kaynaklar genellikle .exe veya .dll uzantılı derleme adında çalıştırılabilir bir dosyada diskte depolanır.Bir derleme, derlemenin türleri, sürümü, kültürü ve güvenlik gereksinimleri hakkında bilgiler sağlayan bir bildirim içerir.
Resimde yazilan kodlarin nasil derlendiğini ve nasil bir yol izlediğini göstermektedir.

C# programı yürütüldüğünde derleme bildirimdeki bilgilere göre çeşitli eylemlerde bulunabilecek olan CLR'ye yüklenir.Güvenlik gereksinimleri karşılanırsa, IL kodunu yerel makine yönergelerine dönüştürmek için CLR tam zamanında (JIT) derleme gerçekleştirir.CLR ayrıca otomatik çöp toplama, özel durum işleme ve kaynak yönetimine ilişkin diğer hizmetleri de sağlar.CLR tarafından yürütülen kod; belirli bir sistemi hedefleyen yerel makine dilinde derlenmiş "yönetilmeyen kodun" aksine bazen "yönetilen kod" olarak da ifade edilir.Aşağıdaki diyagram, C# kaynak kodu dosyaları, .NET Framework sınıf kitaplıkları, derlemeler ve CLR öğelerinin derleme zamanı ve çalışma zamanı ilişkilerini gösterir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder