9 Nisan 2016 Cumartesi

C# İLK ÖRNEK

1.Visual Studio'yu başlatın.
2.Menü çubuğunda Dosya, Yeni, Proje seçimini yapın.
3.Yeni Proje iletişim kutusu açılır.
4.Yüklü alanını genişletin, Şablonlar alanını genişletin, Visual C# alanını genişletin ve ardından Konsol Uygulaması'nı seçin.
5.Ad kutusuna projeniz için bir ad yazın ve sonra Tamam düğmesini seçin.
Yeni proje, Çözüm Gezgini'nde görünür.
6.Program.cs öğesi Kod Düzenleyicisi'nde açılmıyorsa Program.cs için Çözüm Gezgini içindeki kısayol menüsünü açın ve Kodu Görüntüleöğesini seçin.
Program.cs içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin.
// Bir Merhaba Dünya! program içinde C#.
using System;
namespace Merhaba dunya
{
  class Merhaba
  {
    static void Main() 
    {
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

      
      Console.WriteLine("Cikmak için bir tuşa basiniz");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

7 Nisan 2016 Perşembe

AKIŞ DİYAGRAMİ ÖRNEKLERC# AKIŞ DİYAGRAMI VE ŞEKİLLERİ

Akış Diyagramı 
Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış diyagramları, yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan ilişkilerini belirler. Akış diyagramlarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin oklar ile gösterilmesidir.
Akış Diyagramı Şekilleri


C# ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Örnek: Örneğimiz bir öğrencinin evden çıkıp okula giderken izleyeceği yolu ve okula girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.
 Çözüm: 
• Evden dışarıya çık.
• Otobüs durağına yürü. 15
• Durakta gideceğin yöndeki otobüsü bekle .
• Otobüsün geldiğinde otobüse bin . • Biletini bilet kumbarasına at.
• İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü.
• İneceğini belirten ikaz lambasına bas . • Otobüs durunca in. • Okula doğru yürü.
• Okul giriş kapısından içeriye gir.
• Sınıf arkadaşlarınla selamlaş.
• Sırana otur.
• Öğretmenin gelmesini bekle.

2.Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması
Çözüm:
 A1 : Birinci sayıyı gir.
A2 : İkinci sayıyı gir.
A3 : İki sayının toplamını yap .
A4 : Toplamın değerini yaz.
A5 : Bitir.

Sözcüklerin ortaya çıkaracağı yanlış anlamaların ortadan kaldırmak amacıyla semboller ve matematik dilini gerektiren bazı kısaltmalar kullanmak daha uygun olacaktır.
Bu açıklamaya göre yukardaki örnekleri tekrar yapalım.

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması
Çözüm: 
Birinci sayı için X ,İkinci sayı için Y ,Toplam adı için Z kullanılırsa :
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
 A4 :Z’yi yaz.
A5 :Bitir. 

C# ALGORİTMA

 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI
1.Algoritma Yazım Aşamaları
 Algoritma*  verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.
 2.Problemi Tanımlama
 Her şeyden önce çözülecek problem tam olarak anlaşılmalıdır. Bu adımda yapılacak en ufak bir hata daha sonraki adımların yeni baştan yapılmasını gerektirebilir. Problemin tanımı yapılırken var olan bilgiler, anlamları ve birbirleri ile ilişkileri tanımlanmalıdır. Daha sonra istenilenler belirlenmeli ve bunların var olan bilgiler ile ilişkileri öğrenilmelidir. Son olarak yapılacak işlemler belirlenir. Mümkün ise örnek veriler ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir. *Algoritma kelimesi, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi isimli Türk matematikçinin adından gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır.
ARAŞTIRMA AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ
Problemi Geliştirme 
Problem tanımını tam olarak yaptıktan sonra çözüm için yol aramak gerekir. Genellikle bir problemin birden fazla çözüm yolu olabilir. Bunlardan en uygunu seçilmeye çalışılır. Problem ne kadar karışık olursa olsun, alt birimlere bölünür. Her birimin çözümü ayrı ayrı yapılır. Bu yapılırken birimler arası ilişki sürekli olarak korunur.
 Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme) 
Sonuçların dış ortama, dolayısıyla insana aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır. Programcı program çıktısı olarak almak istediği dökümün biçimini tasarlar. Bir döküm biçimi tasarlanırken anlaşılır ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle programa, çözdüğü soruna ilişkin bazı verilerin dışarıdan verilmesi gerekir.
 Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma) 
Algoritma geliştirildikten sonra daha iyi anlaşılabilir olması ve programlama dillerine aktarımı daha kolay olması nedeniyle, prototip hâline getirilir. Böylece sorunun çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir.
 Çözümü Deneme 
Algoritma yazıldıktan sonra sonuçları daha önceden bilinen veriler girilerek eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırılır. Algoritmanın doğruluğu kontrol edilir.
 Çözümü Geliştirme 
Bu aşamada doğruluğu kontrol edilmiş çözümün tekrar edilen blokların daha kısa yoldan sonuca ulaşılması durumları gözden geçirilir.
Oluşabilecek Hatalar
 Hazırlanan algoritmalarda en sık karşılaşılan hatalar mantık hatalarından oluşmaktadır. Mantık hataları ise problemin çözüm adımları belirlenirken yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan hatalardır.

HTML DİLİNİN İDE'Sİ ADOBE DREAMWEAVER

İlkönce Dreamweaver'ın ne olduğundan bahsedelim . 
Dreamweaver Nedir ? 
Dreamweaver; İlk olarak Macromedia şirketinin ürettiği, daha sonra Adobe şirketinin Macromedia'yı satın almasından dolayı adı Adobe Dreamweaver olarak değişen bir web sayfası geliştirme, kodlama yazılımıdır.
Dreamweaver Ne İşe Yarar ?
Dreamweaver bahsettiğimiz gibi, bir web sayfası tasarlanması ve kodlanmasına yarayan bir programdır.
Dreamweaver ile neler yapabiliriz ; 
1. Web Sayfalari 
2. Web Uygulamari 
3. Çeşitli Hakkında (Program Hakkında) dosyaları v.b. birçok uygulama düzenleyebilirsiniz. 
Dreamweaver Programinin İçeriği Nedir ? 
Menu Bar (Menüler);
Her programda olduğu gibi Dreamweaver'da da ust barda menüler vardır. Programda yapılabilecek herşey bu menulerde mevcuttur.
File Menüsü(Dosyalar);
Dosya işlemlerinin yapıldığı menüdür. Yeni bir sayfa oluşturmak,kaydetmek,varolan dosyayı açmak gibi işlemler yapılır.
Edit Menüsü;
Döküman ile ilgili menüdür. Kopyala,yapıştır,tümünü seç,bul ve değiştir gibi işlemlerin yanısıra Dreamweaver'in genel özelliklerini değiştirmek için kullanabiliriz.
View Menüsü(Görünümler);
Çalışma sayfasının görünümünü düzenler. Sanal ızgara, cetvel, kenarlıklar gibi yardımcı öğelerin kullanılabilmesini sağlar.
Insert Menüsü(Eklemeler);
Sayfaya nesne eklemek için kullanılır. Objects penceresinin menü şekline getirilmiş halidir.
Modify Menüsü(Özel Değişiklikler);
Sayfalarda varolan elemanlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu değişiklikler;kütüphane, çerçeve ayarları, katmanlar, sayfa özellikleri v.b.
Text Menüsü(Yazilar);
Sayfadaki karaktersel ifadelerin düzenlenmesini sağlayan menüdür. Bu düzenlemelerden bazıları;imla denetleyicisi (ingilizce), yazıya ait font, renk, stiller v.b. dir.
Commands Menüsü(Yapılacak İşlemler);
Sürekli tekrarlanan işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak için kullnılır. Bu menü ile bir emir listesi oluşturabilir, düzenleyebiliriz.
Site Menüsü;
Dreamweaver ile yapılan sayfalar birbirinden bağımsızdır. Bunları bir sihirbaz ile düzenleyip site haline getirebiliriz. Böylece sayfalar arası bağlantılar kontrol altına alınabilir.
Window Menüsü(Pencereler);
Programda varolan paletleri açıp gizlemek için kullanılır.
Help Menüsü(Yardim):

Programa ait yardım menüsüdür. Ayrıca Dreamweaver ile ilgili internet bağlantıları yer almaktadır
Dreamweaver ile yaratılabilecek dosya türleri ; PHP , ASP VBScript , CSS , CouldFusion , HTML , JavaScript , XML v.b. 

VİSUAL STUDİO ÖZELLİKLERİ

Kod Editörü
Visual Studio, herhangi bir diğer IDE gibi, sözdizimi vurgulama ve kod tamamlama destekleyen sadece değişkenler, fonksiyonlar ve yöntemler değil, aynı zamanda döngüler ve sorgular gibi dil yapıları için IntelliSense kullanan bir kod editörü içerir. İntelliSense, web site ve uygulamaları geliştirirken dahil edilen diller ile beraber XML, CSS ve JavaScript desteklemektedir. Otomatik tamamlama önerileri, modsuz bir liste kutusu içerisinde, kod editörü üzerinde açılır.

Visual Studio kod editörü aynı zamanda hızlı navigasyon için kod ayarı yer imleri destekler. Diğer seyir yardımcıları, çöken kod blokları ve artımlı aramaya ek olarak normal metin arama ve regex arama içerir. Kod editörü aynı zamanda bir çoklu öğe panosu ve bir görev listesi içerir. Kod editörü ayrıca, tekrarlanan kod için kaydedilen ve üzerinde çalışılan proje içerisine yerleştirilebilen, kod parçacıklarını destekler.

Visual Studio arka plan derleme özelliği de içerir (artımlı derleme olarak da bilinir). Kod yazılırken, sözdizimi ve derleme hataları hakkında geri bildirim sağlayabilmek için (bu hataların altı kızmızı ile işaretlenir) Visual Studio arka planda derleme yapar.

Hata Ayıklayıcı (Debugger)
Visual Studio hem kaynak-seviyesi hem de makine-seviyesinde çalışan bir hata ayıklayıcı içerir. Bu, yönetilen kodun yanı sıra yerel kod olarak da çalışır ve Visual Studio tarafından desteklenen herhangi bir dilde yazılmış hata ayıklayıcı uygulamaları için de kullanılabilir. Buna ek olarak, çalışan süreçlere bağlanabilir ve bu süreçleri gözlemleyerek hata ayıklama yapabilir. Çalışan süreç için kaynak kodu erişilebilir ise, bu kodu çalışır olarak görüntüler. Kaynak kodu erişilebilir değilse, "sökme" gösterilir. Hata ayıklayıcı ayrıca, bellek dökümleri oluşturarak, daha sonra işlem yapmak için ayırabilir.

Hata ayıklayıcı, kırılma noktası ayarına izin verir (yürütme, belli bir pozisyonda geçici olarak durdurulabilir) ve izler (yürütme ilerledikçe, değişkenlerin değerlerini takip eder)

Tasarımcı (Designer)
Visual Studio uygulamaları geliştirme. yardımcı olmak için bir dizi görsel tasarımcı içerir. Bu araçlar şunlardır:

Windows Form Tasarımcısı (Windows Form Designer)[değiştir | kaynağı değiştir]
Windows Forms tasarımcısı Windows Forms kullanarak GUI uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Plan, diğer konteynerler içerisinde kontrollerin barındırılarak ya da formun yan tarafında kilitlenerek kontrol edilebilir. Veri görüntüleyen kontroller (metin kutusu, liste kutusu, ızgara görünümü, vb gibi), veri tabanları veya sorgular gibi veri kaynaklarına bağlı olabilir.

WPF Tasarımcısı (WPF Designer)
WPF Tasarımcısı, kod adı Cider, Visual Studio 2008 ile tanıtıldı. Windows Forms tasarımcısı gibi sürükle ve bırak metaforunu destekler. Windows Presentation Foundation'ı hedefleyen yazar kullanıcı arayüzleri için kullanılır. Veri bağlama ve otomatik düzen yönetimi de dahil olmak üzere tüm WPF işlevlerini destekler.

Web Tasarımcısı/Geliştirme (Web Designer/Development)
Visual Studio ayrıca, bir web-site editörü içerir, bu şekilde kişilerin sürükle ve bırak parçacığıyla web sitesi yazmasına olanak tanır. ASP.NET uygulamaları için kullanılır, ayrıca HTML, CSS ve JavaScript destekler. ASP.NET kodu ile bağlantı için bir "kod-arkası" modeli kullanır.

Sınıf Tasarımcısı (Class Designer)
Sınıf tasarımcısı, sınıfların, UML modelleme kullanılarak, yazılması ve düzenlenmesine olanak sağlar. C# ve VB.NET kodlarının ana hatlarını, sınıflar ve metotları için yaratabilir.

Veri Tasarımcısı (Data Designer)
Veri tasarımcısı yazdığınız tabloları grafiksel olarak, birincil ve yabancı anahtarlar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere, veritabanı şemaları düzenlemek için kullanılabilir.

Eşleştirme Tasarımcısı (Mapping Designer)
Visual Studio 2008'den itibaren, eşleştirme tasarımcısı "LINQ to SQL" tarafından, verileri içeren veritabanı şemaları ve sınıflar arasında eşleştirmeyi tasarlamak için kullanılır.

C# DİLİNİN AKILI İDE'Sİ VİSUAL STUDİO

Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından desteklenen tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte yerel kod ve Windows Forms uygulamaları, web siteleri, web uygulamaları ve web servisleri ile birlikte konsol ve grafiksel kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirmek için kullanılır.

Visual Studio IntelliSense'in yanı sıra "code refactoring" destekleyen bir kod editörü içerir. Entegre hata ayıklayıcı, hem kaynak-seviyesinde hem de makine-seviyesinde çalışır. Diğer yerleşik araçlar, GUI uygulamaları, web tasarımcısı, sınıf tasarımcısı ve veritabanı şema tasarımcısı yaratabilmek için bir form tasarımcısı içerir. Hemen hemen her işlevsellik düzeyinde dahil olmak üzere, kaynak kontrol sistemleri için destek (Subversion ve Visual SourceSafe gibi) sunan eklentileri kabul eder.

Visual Studio, değişik programlama dillerini destekler, bu da kod editörü ve hata ayıklayıcısının neredeyse tüm programlama dillerini desteklemesini sağlamaktadır. Dahili diller C/C++ (Görsel yoluyla C++), VB.NET (Visual Basic .NET üzerinden), C# (Visual C# ile), ve F# (Visual Studio 2010 itibariyle) içermektedir.

C# DİLİ

C# sözdizimi son derece etkileyicidir ve öğrenilmesi de bir o kadar basit ve kolaydır.C# küme ayracı sözdizimi, C, C++ ya da Java'yı bilen kişilere tanıdık gelecektir.Bu dillerden herhangi birini bilen geliştiriciler genellikle kısa bir süre içerisinde C# üzerinde üretken bir şekilde çalışmaya başlayabilir.C# sözdizimi, C++'nın birçok karmaşıklığını basitleştirir ve boş değer atanabilir türler, numaralandırmalar, temsilciler, lambda ifadeleri ve doğrudan bellek erişimi gibi Java'da bulunmayan güçlü özellikler sunar.C#, koleksiyon sınıfı uygulayıcılarının istemci kodu sayesinde kullanımı kolay olan özel yineleme davranışlarını tanımlamasına olanak tanıyan, artan tür güvenliğinin ve performansının yanı sıra yineleyiciler sağlayan genel yöntemleri ve türleri destekler.Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ) ifadeleri güçlü yazılmış sorguyu bir birinci sınıf dil yapısı haline getirir.
Nesne yönelimli dil olarak C#, kapsülleme, devralma ve çok biçimlilik kavramlarını destekler. Main yöntemi de dahil olmak üzere tüm değişkenler ve yöntemler, uygulamanın giriş noktası sınıf tanımlarına dahildir.Bir sınıf doğrudan bir üst sınıftan devralabilir, ancak herhangi bir sayıda arabirim uygulayabilir.Ana sınıfta sanal yöntemleri geçersiz kılan yöntemler, yanlışlıkla yeniden tanımlanmasını önlemek için override anahtar sözcüğünün kullanılmasını gerektirir.C# içinde, bir yapı basit bir sınıf gibidir; yapı arabirimleri gerçekleştiren ama devralmayı desteklemeyen bir yığın ayırma türüdür.
Temel nesne yönelimli ilkelere ek olarak, C# aşağıdakiler de dahil bir çok yenilikli dil yapısı üzerinden yazılım bileşeni geliştirmeyi kolaylaştırır:
Tür kullanımı uyumlu olay bildirimlerini etkinleştiren Temsilcileri çağıran kapsüllenmiş yöntem imzaları.
Özel üye değişkenleri için erişimci görevi gören özellikler.
Çalışma zamanında türler hakkında bildirime dayalı meta veriler sağlayan öznitelikler.
Inline XML belgeleri yorumları.
Çeşitli veri kaynakları boyunca yerleşik sorgu yetenekleri sağlayan Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ).
COM nesneleri veya yerel Win32 DLL'leri gibi başka bir Windows yazılımıyla etkileşim içinde olmak zorundaysanız, C# içinde "Interop" olarak adlandırılan bir işlem üzerinden bunu yapabilirsiniz. Birlikte çalışma, C# programlarının yerel C++ uygulamalarının yapabildiği her şeyi yapabilmesini sağlar.C#, doğrudan bellek erişiminin son derece kritik olduğu durumlarda dahi işaretçileri ve "güvenli olmayan" kod kavramını destekler.
C# yapı işlemi, C ve C++ ile karşılaştırıldığında basittir ve Java'dan daha esnektir.Belirli bir sırada bildirilmesi gereken türler ve yöntemlere ilişkin gereksinim ve ayrı üstbilgi dosyası mevcut değildir. C# kaynak dosyası herhangi bir sayıda sınıfı, yapıyı, arabirimi ve olayı tanımlayabilir.

C# DİLİNDE ÇALİŞABİLMEK İÇİN .NET FRAMEWORK

C# programları, ortak dil çalışma zamanı modülü (CLR) olarak adlandırılan sanal yürütme sisteminin ve birleştirilmiş sınıf kitaplıkları kümesinin dahil olduğu, Windows'un tümleşik bir bileşeni olan .NET Framework üzerinde çalışır.CLR, Microsoft'un ortak dil altyapısının (CLI) kurumsal uygulamasına yönelik, diller ve kitaplıkların birlikte sorunsuz çalıştığı yürütme ve geliştirme ortamları oluşturmak için temel olan uluslararası bir standart uygulamasıdır.
C# ile yazılmış kaynak kodu CLI belirtimine uyan bir ara dile (IL) derlenir.IL kodu ve bit eşlemler ve dizeler gibi kaynaklar genellikle .exe veya .dll uzantılı derleme adında çalıştırılabilir bir dosyada diskte depolanır.Bir derleme, derlemenin türleri, sürümü, kültürü ve güvenlik gereksinimleri hakkında bilgiler sağlayan bir bildirim içerir.
Resimde yazilan kodlarin nasil derlendiğini ve nasil bir yol izlediğini göstermektedir.

C# programı yürütüldüğünde derleme bildirimdeki bilgilere göre çeşitli eylemlerde bulunabilecek olan CLR'ye yüklenir.Güvenlik gereksinimleri karşılanırsa, IL kodunu yerel makine yönergelerine dönüştürmek için CLR tam zamanında (JIT) derleme gerçekleştirir.CLR ayrıca otomatik çöp toplama, özel durum işleme ve kaynak yönetimine ilişkin diğer hizmetleri de sağlar.CLR tarafından yürütülen kod; belirli bir sistemi hedefleyen yerel makine dilinde derlenmiş "yönetilmeyen kodun" aksine bazen "yönetilen kod" olarak da ifade edilir.Aşağıdaki diyagram, C# kaynak kodu dosyaları, .NET Framework sınıf kitaplıkları, derlemeler ve CLR öğelerinin derleme zamanı ve çalışma zamanı ilişkilerini gösterir.

6 Nisan 2016 Çarşamba

HTML İÇİNDE BULUNAN CSS VE JAVASCRİPT

İnternet sitesi yapmayi , web programciligi ile uğraşmayi düşünüyorsaniz sadece html öğrenmek ile bitmiyor olay. internet sitenizin görünüşünü , formunu , tablosunu oluşturmak için css ve javascripti de bilmeniz gerekmektedir .
Css'den başlicak olursak : HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk,  font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.
Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.
CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.
Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer ve Netscape farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browser'ın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur. 3 adet CSS türü bulunmaktadir : Yerel CSS, Genel CSS ve Harici CSS. 
CSS kodlarini Öğrenmek isterseniz Bu sayfadan bakabilirsiniz : Tıklayiniz .
Javascript'e gelince : JavaScript, sunucu ve istemci uygulamaları için Netscape'in geliştirdiği, farklı platformlarda çalışabilen, nesne tabanlı bir lisandır. JavaScript ufak ve sade bir lisandır. Herhangi bir sistem lisanı kadar yetenekli olmasa da internet tarayıcılarında HTML içine ve uygulamalara kolayca eklenip sayfaya dinamizmkazandırması için tasarlanmıştır. Şunu da eklemeyelim ki Javascript ile Java ayni şey değildir ve bunlar birbirinden farkli işler yapiyorlardir .

SQL KODLARİ VERİ İŞLEME OLANAKLARİ

SELECT DEYİMİ :
"SELECT ilçe, postakodu FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = '34'"
istanbulun ilçeleri ile posta kodlarini gösterir. 
UPDATE DEYİMİ : 
"UPDATE tabloIlceler SET postakodu = '06720' WHERE ilce = 'Bala'"
Bala'nin posta kodunu 06720 olarak değiştirir.
İNSERT DEYİMİ : 
"INSERT INTO tabloIlceler VALUES (, 'Yenişehir', , , '53')"
Tabloya yeni veriler ekler.
DELETE DEYİMİ :
 "DELETE FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = '53'"
Plaka kodu 53 olan bütün verileri siler . 

SQL DİLİNİ KULANARAK VERİ TABANİ OLUŞTURABİLECEGİNİZ PROGRAMLAR

1.Sybase (Sybase, 1984'te ABD'de kurulmuş bir teknoloji firmasıdır. 200+ ürünüyle tüm BT ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunar.)
2.MySQL (MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı çok kullanıcılı hızlı ve sağlam bir veri tabanı yönetim sistemidir.)
3.Mssql
4.PostgreSQL
5. Microsoft SQL Server
6. Oracle
7. FireBird
8. Acces ( Microsoft'un geri kalmiş bir veri tabani programidir . genellikle ilk defa veri tabani yazicak kişiler için önerilir )

SQL KODLARİ VERİ TANIMLAMA OLANAKLARİ

CREATE TABLE tablo_Adi (
....
....
....
)
Tablo oluşturmak için kullanilir . oluşturacaginiz tablonun adini tablo_adi yazan yere yazarsiniz . 3 nokta koyduğum parantez içine ise tablonuz ile ilgili sql kodlari gelir .
ALTER TABLE tablo_adi
Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.
DROP TABLE tablo_adi
Tabloyu fiziksel olarak siler.
TRUNCATE TABLE tablo_adi
Tablodaki bütün bilgileri siler (tablo yapi olarak kalir sadece)
CREATE VİEW görüş_adi
Görüntü oluşturmak için kullanılır.
DROP VİEW görüş_adi
Görüntüyü siler.
CREATE İNDEX İndeks_adi
Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır.
DROP İNDEX indeks_adi
Oluşturulan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır.

SQL Nedir ?

SQL, (İngilizce "Structured Query Language", TürkçeYapılandırılmış Sorgu Dili,) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL'e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.
SQL ile kendi internet sitenize , yada programiniza bir veri tabani oluşturabilirsiniz . ve bunlarin bilgilerini , güncelleme kayitlarini , hata kodlarini , kullanici adi ve şifreleri burada saklayabilirsiniz . 

HTML Nedir ?

Hiper Metin İşaretleme Dili (İngilizce Hypertext Markup Language, ks. HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5'tir.
HTML bir programlama dili olarak söylenemez çünkü HTML ile  kendi başina çalişan bir bir program  yazilamaz . Ancak bu dili yorumlayan bir ide araciliğiyla bir program yazabilirsiniz . Program dili denilmemesinin asil sebebi ise budur. 
Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır. Css ve Javascript ile beraber kullanıldığında HTML vasıtasıyla görsel ve dinamik web siteleri yaratılabilir.
Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılır. Örnek vermek gerekirse ; <html> ..... </html> olarak arasina yine küçüktür büyüktür işareti ile kodlar yazilip satirlari kapatilir. 

C# Nedir ?

C# (si şarp olarak okunur.) C , C+ , C++ dan sonra çıkan ve en kolay olan programlama dilidir . Cok zeki bir ide yapisina sahiptir . İde ne oluyor derseniz eğer , Tümleşik geliştirme ortamı (İngilizce: Integrated development environment, kısaca IDE), bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını içerisinde barındıran bir yazılım türüdür. C# dili bu ide içerisinde geliştirilir ve yazilir . Size bir cok yardimi bulunan bu ide siz daha leb yazmadan size çorum der . C# ile birden fazla ortamda program geliştirebilme olanağiniz vardir . Bunlari siralicak olursak ; Console App, Windows Form , Web Form , Mobil uygulamalar ve vb. Eğer Programci olmak istiyorsaniz günümüz teknolojosi ile en iyi geliştebileceginiz programlama dilidir. 
Bu dilin tasarlanmasına Pascal, Delpg derleyicileri ve J++ programlama dilinin tasarımlarıyla bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir.